Ankara Agreement Consultancy

Olağanüstü Yetenek Vizesi Yetenek Vizesi, 8 Ağustos 2019’da İçişleri Bakanlığı’nın Tier 1 Olağanüstü Yetenek Rotasının yerini alacak yeni bir göçmenlik vizesi başlatacağı açıklandı. Bilim, teknoloji, mühendislik ve benzeri alanlarda beceri ve deneyime sahip kişiler (STEM alanları) başvuruda bulunmaya uygun olacaktır. Bunu, İngiltere’nin “dünyanın en iyi beyinlerini” çekmesini ve “Birleşik Krallık’taki entelektüel ve bilgi tabanını” geliştirmesini […]

Personal Education Coaching Consultancy in the UK

Personal Education Coaching Consultancy in the UK Training The coach is the person who guides, guides and informs him / her in order to improve the success of his / her education. I mean from education life; school lessons and written exams, preparation for university exams, as well as guidance for future occupations, departments and […]

Primary and Secondary Education in England

Primary and Secondary Education in England The education system in England is divided into four main sections: primary education, secondary education, further education and higher education. Children in the United Kingdom are legally obliged to attend primary and secondary education from the age of 16 to the age of 16. The education system in the […]

High School Education Programs in England

High School Education Programs in England High school education in the UK is normally completed at the age of 16, and students who have completed school education enter the GCSE (General Certificate of Seconary Education) examination and graduate with the same name. GCSE in Turkey is considered equivalent to a high school diploma. While you […]

Scroll to top
×